OM

 | 

BEHRMAN CAPITAL

Behrman Capital är ett privatkapitalbolag och grundades 1991 i New York av Grant G. och Darryl G. Behrman. Företaget investerar i management-buyouts, konsolidering av flera företag (leveraged buildups) och rekapitalisering av etablerade tillväxtföretag. 1996 anslöt sig William M. Matthes till firman och öppnade kontor i San Francisco.


Behrman Capital har tagit upp fem privatkapitalfonder med en sammanlagd kapitalbas på över 3,0 miljarder USD, spridd över en global investerarbas av institutionella kommanditdelägare.


Peli Products Press Release


Gå till Behrman Capitals LinkedIn-sida